Lotta Lundborg.

Lotta Lundborg.

FöretagsExtra "Sjukgymnast med intresse för smärta"

Publicerad: 4/11, 2014

Sjukgymnast med intresse för smärta

Lotta Lundborg är utbildad sjukgymnast och specialiserad på smärta från skelett, muskler, leder och nerver, även kallat Ortopedisk Medicin. Från sitt hem i Gävle driver Lotta Lundborgs Sjukgymnastik, ett företag inom Praktikertjänst AB. Hon har mer än 45 års yrkeserfarenhet och har bland annat varit anställd sjukgymnast, företagsgymnast, undervisat läkare och sjukgymnaster på kurser i Ortopedisk Medicin, hållit ryggskola för skolbarn, innehållande bland annat anatomi och ergonomi. Ett mycket lyckat projekt som hon för övrigt fick ett EU-pris för år 2000.

Lotta arbetar mycket med rehabilitering och behandling av smärta, både genom traditionell sjukgymnastik, men även genom laserbehandling och akupunktur. Behandlingen kan börja med smärtlindring, för att sedan gå över till mobiliserande övningar för att lösa spänningar och nerver i kläm, och därefter träning. Lotta utgår från en helhetssyn och analyserar orsak och uppkomst till smärtan, något hon har stor vetskap om efter alla åren i yrket.

Läs artikeln på ISSUU: här

Se alla nyheter »